Sau khi bài phỏng vấn Lady Oanh về chuyến đi lái xe Focus ở Krabi được đăng tải, Ban quản trị mạng nhận được bức hình này, không rõ là thế nào :