thua xa mọi khoản

Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản ! Thật thế a ?

Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản ! Thật thế a ?

Lâu nay đa phần chỉ thấy phụ nữ Việt hớp hồn đàn ông Tây chứ ít thấy chuyện ngược lại đủ để thấy phụ nữ ta cao giá thế nào. Nhân cơ hội ấy, các chị cũng chê bai các […]

Feb 15, 2014