nữ đại gia

Tay chơi Rolls-Royce hàng khủng ở Việt Nam đều là nữ đại gia

Tay chơi Rolls-Royce hàng khủng ở Việt Nam đều là nữ đại gia

Rolls Royce vốn đã được gọi al2 xe siêu sang, nhưng “đỉnh” của RR phải là các phiên bản được đặt hàng chế tác theo phong cách riêng, đậm tính cá nhân (chương trình mà Rolls-Royce gọi là “Bespoke” trong […]

Aug 28, 2014