Lệ Giang

Một lần tới Lệ Giang

Một lần tới Lệ Giang

Lâu lắm mới “về nhà”, post lại một bài viết về chuyến đi cũ, nhưng cứ mỗi lần nhắc lại là như mới xảy ra hôm qua… Tôi từng tâm đắc với câu nằm lòng của dân du lịch : […]

Jan 23, 2013