di tích văn hoá quốc gia

Năm Ngọ về chơi làng Ngọ

Năm Ngọ về chơi làng Ngọ

Xá, nghĩa là nơi cư trú. Ngọ Xá hay làng Ngọ, thôn Ngọ, khá phổ biến ở nông thôn Bắc bộ, có lẽ gắn liền với một dòng họ từng thuộc loại “danh gia vọng tộc” ở Việt Nam : […]

Feb 5, 2014