(Laducarcar.vn) – Từ năm 2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký và cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ có các mức khác nhau cho 3 khu vực, trong đó Hà Nội và TP.HCM ở khu vực 1 có mức phí cao nhất, lên tới 20 triệu đồng.

Từ 1/1/2017 lệ phí đăng ký xe hơi mới qui định theo khu vực
Từ 1/1/2017 lệ phí đăng ký xe hơi mới qui định theo khu vực

Cụ thể, Thông tư số 229 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đường bộ; sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. Chi tiết xem bảng dưới đây :

Lệ phí đăng ký xe mới từ 1/1/2017
Lệ phí đăng ký xe mới từ 1/1/2017

Khu vực I gồm Hà Nội và TP.HCM; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương khác, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các tỉnh còn lại. Mức phí cao nhất rơi vào dòng xe chở người từ 9 chỗ trở xuống, lên tới 20 triệu đồng đối với xe con 5 chỗ.

Có 3 nhóm được miễn lệ phí khi đăng ký và cấp biển phương tiện, gồm: Cơ quan ngoại giao, đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc; Viên chức ngoại giao, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc; Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác thuộc diện được miễn nộp phí cấp đăng ký, biển số theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với việc đổi đăng ký xe cũng có qui định mới như sau :

Lệ phí đổi đăng ký
Lệ phí đổi đăng ký

Theo Cục CSGT, từ ngày 16/11, người dân tại Hà Nội và TP.HCM đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có thể thực hiện qua mạng Internet, qua trang web http://dangkyxe.vn.

Phan Ka (tổng hợp)