(Ladycarcar.vn) – Tại sao phụ nữ vẫn bị cho là khéo léo trong tất cả các việc trừ lái xe? Điều này thể hiện gần như rõ nhất ở việc đậu đỗ xe của phụ nữ.

Theo các nhà khoa học thì một trong những lý do quan trọng ảnh hưởng tới khả năng đọc bản đồ và đỗ xe của phụ nữ là vì họ tiếp xúc với quá ít testosterone từ trong bụng mẹ.

Đậu xe không khó
Đậu xe không khó

Việc thiếu hormone này ảnh hưởng tới khả năng tư duy không gian của phụ nữ.

Tuy nhiên, lý giải này chưa hẳn đã chính xác và công bằng với những phụ nữ lái xe. Bạn có muốn xem Ladycarcar chứng minh điều ngược lại?