Những ngày gần đây do sự bận rộn của các thành viên tích cực nên chúng ta đã không tụ tập. Ngày 15/8/2012 (thứ 4) sẽ có một buổi văn ôn võ luyện tại nhà chị Cúc. Theo tình hình cập nhật được là chị giúp việc nhà chị Cúc bị đau tay, nên mọi người tranh thủ tới sớm hỗ trợ chủ nhà
nhen. Chương trình sẽ triển khai lúc 5 giờ chiều , vẫn theo tình hình là ai có gì mang đó, không có vẫn ráng đem theo.
ĐC: 39 Nguyễn Thị Diệu, Q.3

Xin trân trọng thông báo và thân mời các thành viên và bạn bè.

Gặp nhau là...ăn