Featured

Vespa On The Road: Thăm hang Pắc Bó

Vespa On The Road: Thăm hang Pắc Bó

Ngày thứ ba của hành trình, đoàn Vespa On The Road tới hang Pắc Bó, Suối Lê nin và thăm những khu chợ của người dân tộc. Dưới đây là những hình ảnh và ghi chép của một thành viên […]

Oct 6, 2014
Vespa On The Road – Ngày đầu tiên với gần 300km

Vespa On The Road – Ngày đầu tiên với gần 300km

Đúng như kế hoạch, 6h sáng ngày 2/10 cả đoàn Vespa On The Road tập trung tại Trung tâm văn hoá Ý 18 Lê Phụng Hiểu để bắt đầu hành trình Khám phá chiếc thắt lưng thổ cẩm. Ra khỏi […]

Oct 3, 2014